TOBROCO Machines gekroond tot beste MKB van Nederland!

Tijdens een feestelijke uitreikingsavond heeft TOBROCO Machines uit handen van Hare Majesteit Koningin Maxima de Koning Willem I Prijs 2016 ontvangen in de categorie MKB. Deze nationale ondernemingsprijs wordt sinds 1958 tweejaarlijks toegekend aan ondernemingen die het beste ondernemerschap hebben getoond. Het bestuur van de Koning Willem I stichting sprak zijn bijzondere waardering uit voor de wijze waarop TOBROCO Machines zich ontwikkeld heeft tot een producent van hoogwaardige (land)bouwmachines en deze wereldwijd exporteert.

Naast TOBROCO Machines ontving Koninklijke Philips N.V. de Koning Willem I Prijs in de categorie Grootbedrijf en Koppert Cress B.V. de Plaquette voor Duurzaam Ondernemerschap. De winnaars werden tijdens de uitreiking geroemd om hun durf, daadkracht, doorzettingsvermogen, duurzaamheid en innovatie. De eigenschappen waarmee een onderneming zich kan onderscheiden. Onder de ruim 250 aanwezigen waren tal van hoogwaardigheidsbekleders waaronder de President van de Nederlandsche Bank, Commissaris van de Koning en de burgemeester van Eindhoven. Daarnaast was de top van het Nederlandse bedrijfsleven vertegenwoordigd waaronder eerdere winnaars van de Koning Willem I Prijs en Plaquette voor Duurzaam Ondernemerschap.