Nu ook motorvatspuiten keuren bij Gebr Weststrate BV

Wij keuren vanaf heden ook motorvatspuiten zoals deze in de kassenbouw worden gebruikt volgens de SKL eisen. <br><br> De SKL keuring is bedoeld voor spuitmachines die in de (glas)tuinbouw, de boomkwekerij en de hovenierssector gebruikt worden. De SKL-keuring voorziet in alle eisen die kwaliteits- en milieusystemen als GLOBALGAP en Milieukeur stellen aan de spuitapparatuur. Ook zijn met een SKL gekeurde spuitmachine punten te verdienen in het certificeringschema voor Groen Label Kas (GLK). <br><br> Daarnaast is de keuring nu wettelijk verplicht op grond van een verordening van het Productschap Tuinbouw. <br><br> Hierbij geldt een overgansregeling dat de oudste apparatuur eerst gekeurd wordt zodat eind 2016 alle apparatuur minimaal 1 maal gekeurd is. <br><br> De overgangsregeling ziet er als volgt uit: <br><br> a. Apparatuur ouder dan 1996 moet gekeurd worden voor 31 december 2014; <br><br> b. Apparatuur met een bouwjaar tussen 1996 en 2000 moet gekeurd worden voor 31 december 2015; <br><br> c. Apparatuur met een bouwjaar na 2000 moet gekeurd worden voor 26 november 2016. <br><br> Neem voor meer informatie of een afspraak contact op met Janpiet de Wolf, tel 0113-507701.