CanCrusher komt in aanmerking voor de Mia/Vamil regeling

Lege verpakkingen van onder andere gewasbeschermingsmiddelen nemen veel ruimte in en moeten vaak ook nog eens worden afgevoerd naar een inzamelpunt. Gebr. Weststrate heeft hiervoor de Can-Crusher ontwikkeld. Deze shredder versnippert de lege jerrycans, bussen en fusten waardoor het afval veel minder ruimte inneemt dan de oorspronkelijke verpakkingen. Het restproduct kan opgevangen worden in een big-bag of een rolcontainer.

Deze machine is staat op de VAMIL/MIA lijst 2021