Delvano ingezet als waterwagen

Deze Delvano is onlangs omgebouwd tot waterwagen om gewassen op het land van water te voorzien.