Dewulf R3060 aardappelrooier demo

Momenteel zijn we met een Dewulf R3060 aardappelrooier aan het demonstreren. Wilt u ook een demo? Neem dan contact op met Arjan Weststrate (tel: 06-46 32 20 64) of Ko Smalheer (tel. 06-53 24 90 27)!