Drukregistratievoorziening van Delvano

Drukregistratievoorziening verplicht

Vanaf 1 januari 2019 is in Nederland nieuwe wetgeving van kracht gegaan voor alle spuitmachines die in gebruik zijn. Vanaf die datum wordt het verplicht om een drukregistratievoorziening op de machine te hebben als er gespoten wordt met driftarme spuitdoppen bij een spuitdruk van 2 tot 3 bar en voor luchtvloeistofmengdoppen. Boven de 3 bar is drukregistratie niet verplicht. Dit betekent dat de spuitdruk tijdens het spuiten in de vloeistofleiding continu wordt gemeten en opgeslagen. Volgens de wetgever moet de drukregistratie minstens 1 uur bewaard worden. Bij controle moet de chauffeur dus de druk van het laatste uur kunnen tonen. De druk dient gemeten te worden in de nabijheid van de spuitmanometer. De spuitdruk dient alleen geregistreerd te worden op het moment van daadwerkelijk spuiten. Dus niet op het moment dat de spuitvloeistof wordt rondgepompt zonder dat er wordt gespoten zoals bij een rondpompsysteem.

Veldspuiten

Machines die uitgerust zijn met een MagGrow systeem of een Wingssprayer hoeven niet te worden voorzien van de ‘druklogger’. Ook wanneer de veldspuit is voorzien van spuitdoppen met 90% driftreductie bij meer dan 3 bar, of een verlaagde boomhoogte in combinatie met 25 cm dopafstand is drukregistratie niet verplicht, evenals indien de teler de teeltvrije zone verdubbelt. Machines met Airtec dienen wel voorzien te worden van een drukregistratievoorziening.

Boomgaardspuiten

Dwarsstroom- en axiaalspuiten voor de boomgaard (opwaarts en zijwaarts spuiten van appels, peren en overige pit- en steenvruchten) met spuitdoppen die uitsluitend zijn aangewezen voor het gebruik bij een spuitdruk lager dan 5 bar, dienen ook te worden voorzien van een drukregistratiesysteem. Drukregistratie is niet verplicht op het moment dat spuitdoppen worden gebruikt die zijn aangewezen voor het gebruik van een spuitdruk van 5 bar en hoger. De wetgeving is te vinden op de site van de overheid

Delvano display

Delvano heeft een drukregistratiesysteem ontwikkeld wat onafhankelijk van het merk of type spuit op te bouwen is. Er wordt een druksensor in de spuitleiding aangebracht met een klein display in de cabine. Het systeem registreert tijdens het spuiten elke tien seconden de actuele spuitdruk en slaat deze op. De gegevens worden een uur bewaard. Uitlezen van de gegevens kan eenvoudig via de bedieningsknoppen op het systeem. Het systeem is ook toepasbaar op spuiten met Airtec.

Delvano veldspuiten die zijn uitgerust met een touchscreen, eventueel in combinatie met een Teejet 860 spuitcomputer, hoeven niet voorzien te worden van een kastje. Via een software-update is het eenvoudig mogelijk om het touchscreen de spuitdruk vast te leggen.

Wilt u meer informatie over het drukregistratiesysteem van Delvano, neem dan contact op met:
Ko Smalheer via tel. 06-53 24 90 27 of
Janpiet de Wolf via tel. 0113-50 77 01.