Loof-does: Onkruidbestrijding op het juiste moment

Bij Gebr. Weststrate BV verkrijgbaar: Loof-Does!

De Loof-Does is zeer effectief als volleveld rhizoctonia grondbehandeling tijdens het infrezen en daarna als onkruid­bestrijder tijdens het ruggenfrezen! Klappen en spuiten in één werkgang is een bekende werkwijze die moet zorgen voor snelle afsterving. Het kan echter nog beter en sneller met de Loof-Does. De Loof-Does zorgt voor een betere doding en doordat u maar een keer per dag hoeft te vullen, neemt de capaciteit toe. De gebruikers weten het. Stelt u zich eens voor met een 500 liter tank zomaar 15 tot 20 hectare te kunnen spuiten, in plaats van bijvoorbeeld 2 hectare.

Toepassingen:

  • Rhizoctonia grondbehandeling in een werkgang tijdens het frezen
  • Onkruidbestrijding tijdens het ruggenfrezen
  • Loofdoding tijdens het klappen