Mts. Kole-de Looff neemt nieuwe kunstmeststrooier in ontvangst

Mts. Kole-de Looff uit Biggekerke is met de nieuwe Amazone ZAM1501 weer helemaal up-to-date wat betreft het kunstmeststrooien.

We bedanken hen voor het in Amazone en ons gestelde vertrouwen en wensen ze veel strooiplezier toe!