Nieuwe Delvano EuroTrac 3800 voor Mans Weert BV

Bloembollen- en akkerbouwbedrijf Mans Weert B.V. heeft een nieuwe Delvano EuroTrac 3800 in ontvangst genomen.  Het gaat om een zelfrijdende  Het gaat om een zelfrijdende veldspuit met een tankinhoud van 5000 liter en een werkbreedte van 35,5 meter. Compleet uitgevoerd met GPS, Wingssprayer en injectiesysteem.

We wensen de medewerkers van Mans Weert BV veel succes met de nieuwe veldspuit en danken hen voor het opnieuw in ons en Delvano gestelde vertrouwen.