Nieuwe Delvano Eurotrac 3800 voor Mts. Noordermeer

Mts. Noordermeer uit Oudenhoorn heeft een nieuwe Delvano Eurotrac 3800 veldspuit in ontvangst genomen.