Nieuwe Miedema CP 42 aardappelplanter voor fam. Goense Rilland.

Fam. Goense uit Rilland hebben hun nieuwe Miedema CP 42 in gebruik genomen. Ze hebben gekozen voor een vaste bunker.

Wij hebben optioneel de extra zijborden gemaakt zodat over de hele breedte evenveel poters geladen kunnen worden.

Op de foto's Jan Goense bezig met de nieuwe planter. We danken hen voor het in ons en Dewulf/Miedema gestelde vertrouwen en wensen hen succes voor de toekomst.