Succesvolle samenwerking partners landbouw 2.0

Landbouwbedrijf Thes Agro uit Burgh Haamstede maakt sinds het voorjaar van 2016 succesvol gebruik van taakkaarten. Door plaatsspecifieke opbrengstmeting kan ingespeeld worden door teeltmaatregelen plaatselijk door te voeren.

Teeltjaar 2016 is het eerste jaar waarin op het grootlandbouwbedrijf Thes Agro begonnen is met het werken met taakkaarten. Dat voorjaar zijn de eerste percelen aardappelen gepoot met een Miedema smartfloat combinatie, uitgerust met de optie planting control. De pootafstand wordt dan gevarieerd middels van tevoren aangemaakte taakkaarten. Deze komen tot stand op basis van grondsoortkaarten. Met deze gegevens kan er plaatsspecifiek nauwer of wijder worden gepoot, afhankelijk van de grondsoort of bodemgesteldheid.

Na het leveren van de pootmachine heeft Landbouwmechanisatiebedrijf Gebr. Weststrate B.V. ook de aardappelrooimachine AVR Puma uitgerust met een opbrengstbepalingssysteem van het bedrijf Precision Makers, genaamd Yield Master Pro. Bij dit systeem worden weegsensoren aangebracht onder de lopende transportband die het product naar de bunker brengt. Hier is het product het schoonst. De sensoren meten de productmassa en samen met de rijsnelheid, de snelheid van de transportbanden en de GPS co├Ârdinaten wordt dan de opbrengst plaatsspecifiek vastgelegd. Deze waarden zijn op een eenvoudig touchscreen af te lezen.

Tevens kunnen voertuiggegevens als brandstofverbruik vastgelegd worden. Alle gegevens van Thes Agro worden verzameld en bewerkt door de firma van Iperen. Door middel van een softwarepakket samen met jarenlange agronomische ervaring kunnen zij de opbrengstkaarten maken en gerichte adviezen geven voor de volgende teelten.

De succesvolle samenwerking tussen de partners Thes Agro, van Iperen en Gebr. Weststrate B.V. werpen na het eerste jaar hun vruchten af; de opbrengstkaarten van dit jaar liggen gereed om volgend jaar te gaan gebruiken bij de volgende teeltronde!