Can-Crusher verkleind lege jerrycans

Lege verpakkingen van onder andere gewasbeschermingsmiddelen nemen veel ruimte in en moeten vaak ook nog eens worden afgevoerd naar een inzamelpunt. Gebr. Weststrate heeft hiervoor de Can-Crusher ontwikkeld. Deze shredder versnippert de lege jerrycans waardoor het afval veel minder ruimte inneemt dan de oorspronkelijke verpakkingen. Het restproduct kan opgevangen worden in een big-bag of een rolcontainer.

Het aantal ritten naar een afvalinzamelpunt of het volume wat als bedrijfsafval in een container afgehaald wordt op het bedrijf wordt hiermee beduidend kleiner omdat er minder lucht vervoerd hoeft te worden.

Wilt u ook minder afvalvolume? Neem dan contact met ons op voor meer informatie!

Meer weten?