SKL keuringen

Gewasbescherming is belangrijk in de landbouw. Het is belangrijk dat dit op een goede en zorgvuldige manier gebeurd met machines die goed uitgerust zijn voor deze taak en die in goede conditie zijn en ook blijven. Daarom is de periodieke SKL keuring in het leven geroepen. Tijdens deze keuring wordt de machine op een onafhankelijke en deskundige manier gecontroleerd en nagemeten zodat de eigenaar zeker is van een goede en betrouwbare machine om zijn gewasbeschermingstaak goed uit te voeren.

Alle veldspuiten die in gebruik zijn in Nederland worden sinds 1997 periodiek gekeurd, met een interval van 3 jaar. De inhoud van de SKL keuring komt overeen met de geharmoniseerde norm NEN-EN-ISO 16122 (2015). Deze norm wordt in de meeste Europese landen gebruikt. De SKL keuring is daarom ook erkend voor zowel nieuwe als gebruikte spuiten in de andere lidstaten van de EU. Boeren en loonwerkers mogen daarom met een SKL gekeurde spuitmachine ook in Belgie en Duitsland spuiten zonder dat hun machine nogmaals gekeurd hoeft te worden.

Welke spuitmachines dienen gekeurd te worden?

Onderstaande machines dienen wettelijk gekeurd te worden. Gebr. Weststrate B.V. is erkend SKL keuringsstation voor deze spuitmachines.

 • Veldspuiten
 • Boomgaardspuiten
 • Rijen- of strokenspuiten
 • Motorvatspuiten
 • Ruimtebehandelingsapparatuur (LVM- en Fog-apparatuur)
 • Spuitapparatuur op verhardingen
 • Granulaatstrooiers en poederapparatuur om kiemremmers toe te passen bij het inschuren van aardappelen
Tijdens de keuring wordt de veldspuit op de volgende zaken gecontroleerd:

 • Lekkage, zowel stilstaand als onder druk
 • Pomp en roersysteem, meting capaciteit van de pomp, controle conditie van de pomp, pulsaties en controle werking van het roersysteem
 • Spuittank, aanwezigheid en conditie deksel en vulzeef, afleesbaarheid tankinhoud,
 • Meet-, regel- en controle organen
 • Manometer
 • Slangen en leidingen
 • Vloeistofafgifte
 • Filters
 • Spuitboom
 • Spuitdoppen, incl. dwarsverdeling
 • Luchtondersteuning (indien aanwezig)
 • Spuitgeweer/-pistool (indien aanwezig)

Meer weten?